Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 19 Numer roty: 398
Nota, quod Martinus, kmetho de Gorziszevice, debet iurare mettercius super dominum Mroczkonem de Gÿwno. + Rota:

+ Tako gÿm pomozi
bog ÿʃwøti + # [Czʃo zaʃtana vpana mroczca]
Czo zaʃtal marczin vpana mroczca cobi
lø wewʃi [czʃo (vibita) vcradzona chøzebnø rzeczø]
ta ʃtala zatrzi grziwni