Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 19 Numer roty: 397
Adam de Cowalske produxit testes contra Andream de Grizina pro ducentis marcis: primus testis Petrus de Golun, Wenceslaus de Jagodno, Petrus de Wronczino, Janthone de Gløboke, Petrus Chemka, qui licet habet uterinam sororem dicti Adam, tamen Andreas predictus assumpsit ipsum in testem, et Martinus de Vangerske. — Rota:

+ iaco to ʃwathczini
iaco adamowa ieʃt zaʃwim møzem
burgmiʃtrzem poznanʃkim acoʃczanʃkim
nigdi neothiednana ieÿ rzecz zgrizin
ʃkim, ale grizinʃki przedpanem Sødzi
wiem poznal ize cztirzi ʃta grziwen
wzøl ÿeÿ opekadlnikem bil