Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 19 Numer roty: 396
Item nota, quod in causa, vertente inter dominam de Rogowo et inter dominam de Ludome et pueris ipsius veniens ministerialis recongnovit coram iudicio regali in hec verba: Quando venerit Dobrogostius Ludomski cum heredibus de Sedlecz, wlgariter

# ʃopolim navÿast te(di) vozni ʃopolim
mal ieʃt idz ʃtrugø ipoʃzdl zufʃzø po
ʃʃrod ʃtru
gi zopolim tegdi drudzi opo
lnici nechceli idz ʃtrugø ale podle ʃtru
gi tegdi wawrzinecz lodʃki wʃtrøcil ti
czʃo ʃli podle ʃtru
gi tegdi iaroʃlaw zprze
czʃlawem oʃwadczil voʃnim to wʃtrøcene
tegdi [iaro] dobrogoʃt puʃczil naiaroʃlawa
ana przeczʃlawa kødi poiedzecze tødi przi
ʃøzice [ted] tegdi omi prziiawʃzi navro
cziʃko cuprziʃodze vʃuli dwa copcza ne
prziʃøgawʃzi