Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 19 Numer roty: 394
Nota: Jacussius Jad ducit testes contra Benaconem Sadowski: item primus Prødotha Werzeÿski, secundus Johannes Otuszski, tercius Martinus Døbrowski, quartus Vilczek de Quothowszo, quintus Jagodzenski, sextus Bodzøta Borzeiewski. Rota:

Tako nam pomozi bog iʃwøti crziʃz
ieko ʃwaczimi iaco iacuʃz mal ʃwim
zøcem vmovø czo bi my potem przcu
pil to mu potem przicupil zapolʃodmi
grziwni [ito ieʃt mu zaplaczil] iaco [ʃnim]
[vmouil]