Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 10 Numer roty: 393
ROTA

ogich ʃinowicø toʃmi ged
nali [owʃzitki] (owʃzitký) rzeczi dzedziczne ... czoʃmi ge gednali toʃmi
ge gednali oczwartø czøʃcz gowarzewa
ale (niogedni) [ge o] gine (ʃzkodi) [rzeczi nigedni]

Tandem pro parte altera alii arbitrarores recongnoverunt, videlicet Szimani de Bilina, videlicet Potrasius Nagrodowski et Woÿtek, civis Poznaniensis, in hec verba:
ROTA
Nota, quod veniens dominus Albertus, archidiaconus Poznaniensis, coram iudicio exposuit cum aliis arbitratoribus, videlicet Szimano de Coszuti et Jacusio Gwasdowski, pro parte heredibus de Gowarzewo, quidquid concordavimus Gowarzewske