Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 19 Numer roty: 390
Et idem Nicolaus Splauski secundo modo iurabit:

iakom dal abramovi ʃrzebecz zadwa vozniki