Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1388 Pisarz: 4 Numer roty: 39
Potrko Suczka ducit testes contra Henrichum: item Paulus de Welszino, item Jaszek de Sobotha, item Micosz de Glÿnno, item Nicolaus de Dambroua, item Wszegnew de Sadÿ, item Bartholomeus Chomanczskÿ. Sic iurabunt ad testimonium:

<...>co Jandrzichoui krol dal Trzebeʃlauicze
<...>aco ʃze potrek wne newanʃzoual