Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 19 Numer roty: 389
Nota, quod Splawski ducit testes contra Habram de Wirchaczewo: item primus testis Nicolus Swecoczski, secundus Adam Gowrzewski, tercius Andreas vicarius ecclesie de Splawe, quartus Indrzich Wronczinski, qnintus Johannes Daszewski, sextus Albertus Taczala. Rota in hec verba:

Tako nam pomozi bog
iʃwøti krziʃz iako ʃwathczimi iako
micolaÿ wipravil o odzene ʃwego rø
koÿmø ocz gi bil wrøczil