Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 18 Numer roty: 385
Nota, quod iurabit Petrus Strozbark contra Petrum Czepurski in hec verba:

Tako mi pomozi
bog iʃwøti crziʃz iako to nebil pøti rok