Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 18 Numer roty: 384
Nota venientes Gowarewsczy coram nostro iudicio regali

Szaʃtanpily y pana Jana Verzenicz
ʃky yʃze on ieʃt proʃzen ale onÿ ʃe vpraw
ʃcze ʃthaʃʃkem luboʃʃkym rog # do po
roczkow ale o dzedzyna byeʃzdzrowʃka.