Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 17 Numer roty: 383
Item nota testes quos debet ducere Micolayowa Szekirczina: primus testis Preczslaus Goluthowski, secundus Spithek advocatus de Kostrzino, tercius Szekirka, quartus Nicolaus Ganthkowski, quintus Mala, sextus Jaszek Dzeczmarowski:

Tako mi pomoʃzi bog yʃwanthi + yako to
ʃwathczø eʃze kedi ʃzoltis lupon yʃabith
tego lupu neneʃʃzono yeʃt [do paney] (domicolayewey) do
mu anitego vʃzitka ma