Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 17 Numer roty: 382
Item Sandziuogius debet iurare contra Jakussium metsecundus in hunc modum:

Tako mi po
mozi bog yʃwanti krziz czʃo mi Jacuʃʃ
nezaplacil penandzi tego mam ʃzkodø
ʃecznacze grziuen. ... Jako to ʃwatczø.