Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 16 Numer roty: 378
Nota, quod

pani poluiczʃka hanka ma poʃtauicz
zachoczczø przecziw Potraʃzoui Czepurʃkemu
pana Choranʃzego paʃka [wʃ] wto ʃlowo
eʃzeʃt pan paʃzek ÿey maʃz neʃluboval po
traʃeui panczidzeʃanth grziven ani otem yego
zona ve oʃkupene craÿkova czʃoʃz kupil
pan paʃzek.