Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 16 Numer roty: 375
Causa inter Benak et Jacussium: Nota testes, quos Benak de Sadi erga Jacusium, Jad dictum, debet preducere: primus testis Albertus Redwankowski, Jan Othuszski, item Jakusz de Parva Sandzinka, item Miroslaw Paulouiczski, item Jacusz Stopirka pro duobus. Item Rotha:

+ iako to ʃwatczimi iako
benak newirambal zamkow gwaltem (Yakuʃzevich)
[na] aniyego rzeczi tamo bral