Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 16 Numer roty: 369
Nota testes, quos Martinus Czeraczski debet preducere erga kmethonem, nomine Laurencium de Chleuiski, pro 8 pecudibus. Item primus testis Msczislaus capellanus, item Jan Gÿrzampkowski, item Sandek de Langowo, item Derslaus de Wargowo, item Wlodak Dambrowski, item Jan Kowalewski. Item rotha:

+ iako to Swath
czø eʃze marczin nevkratl oʃzmora scothi wa
wrzinczevi [ati] anitego vʃzithka ma