Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 10 Numer roty: 367
Rota

tego naczø zaluÿø eʃze przÿal
wetw(u)dzeʃtu vetrzech tako dobrich iako ʃam
[gwaltem ʃilø moczø ʃetmø kmoth] ʃetmøn(acz)cze kmoth ʃilø moczø gwaltem
wʃzøleʃzmi newoth itom ʃwoʃznim zaʃtal
aczbimi tego przal gotowem to vkaʃzacz ... Snaÿø eʃzem wʃzøl
aczʃom vczinil tom naʃwem vczinil ÿgotowem to vkaʃacz.

Item Krziwosanth ...
Rota
Jan Janowski cum Krziwosando de Baworowo pro lacu et sagena habent terminum ad presenciam domini capitanei tercia die post primum ingressum domini capitanei, videlicet post Pasca. Nota querimonium eorundem: primo Jan preposuit coram iudicio super Krziuosanth: