Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 10 Numer roty: 363
Rota

Tako mi pomoʃzi
bog + czʃo mø ʃwanthomir wrøczil wʃzi
di woʃzmdzeʃanth gziven (przeʃgedneÿ) ʃtego mø ne
viplaczil. ...

Item testes Laurencii
Item iuramentum, quod dominus Laurencius Bandlewski erga Swanthomirum debet facere: