Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 16 Numer roty: 361
Item testes, quos Wiglosz de Radgoscz debet producere erga Stanislaum dictum Ruczski: primus Naczek Potrowski, item Sbilud de Nemczino, item Maczek Labiszinski, item Woÿtek Lowøczski, item Dobeslaf Koszelski, item Troyan de Starøsino. Item iuramentum nota suprascriptis testibus:

Tako mi pomoʃzi bog +
iako to Swatczø eʃze [na]vigloʃz nedal vi
ʃtacz trzemlato[to](m) ʃtaʃzkovi kedigi yego zona
nagabala [opoʃak] omaczerzin poʃak