Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1398 Pisarz: 16 Numer roty: 360
Nota, rotam alias iuramentum, qued testes domini Stephani, dicti Scora, erga Msczignew de Grodzisko:

Tako mi pomoʃz bog iʃwanthi crziʃz
Jako to ʃwathczo eʃze ʃczepanow kmecz newczi
nil gwalthu vemʃczignewoveÿ wʃi anikogo
ranil