Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1388 Pisarz: 4 Numer roty: 36
Sandziuogius Brzechwa ducit testes contra Nicolaum: item Stephanus Sirp, item Bogufal de Vorowo, item Jaszek de Studzenecz, item Potrek de Nosilino, item Staszek de Lubicz, item Philippus de Wangorzeuo. Sic iurabunt:

Jaco Sandziuoÿ nezabil Jana ani go
kaʃal zabicz.