Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 15 Numer roty: 359
Jacussius Prusedski iurabit contra Gerwardum Wroblefski:

Taco mi pomoʃzi bok etc. [aico to]
jakom ne ʃlubil geruartoui ʃkladem
zaplaczicz