Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 15 Numer roty: 357
Testes comendoris contra kmethonem Mathiam de Gorziszeuicz: et primus iurabit in testimonium, qui circa hoc fuit: item Dersco Psarski, Nicolaus Szekirka, item Micosz de Goslina, Swantoslaus de Dzakkowo (!) tesaurator, Domerathus de Broszoui Gaÿ, Olbracht de Jemelno, Taczala:

Taco nam pomoʃzi bok etc. iaco to ʃwaczimi
czo Comendor wʃøl Maczeieui kmeczeui
to mu wʃøl ʃprauem. ... iacom [to] przi
tem bil