Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 15 Numer roty: 355
Jacusz Prusedski contra Wroblefski iurabit:

Jacom ne ʃlubil geruartowi maczeieui
trech grziwen zaplaczicz