Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 13 Numer roty: 351
Nota: Zauissius Vrzesenski ducit testes contra Margaretham de Czasoltowo: primus Mathias Moderski castellanus, Jan Parusowski, Dziuisz Stralcowsky, Nicolaus presbiter in Vrzesna, Voyslaw Vangerski, Nicolaus Sluneczski. Rota:

Takomi pomoʃzi bog yʃuanti +
iako (to) (ʃuatczø) (yʃze) zauiʃʃza vkupil czaʃoltouicz<...>
vdzedzicza y vitrzimal ʃpokoiem
ʃzeʃcznaʃcze lat