Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 13 Numer roty: 350
Nota: domiuns Mroczko ducit testes contra et adversus Agnethem de Samotuli: primus Atlarth Dzatkowski, Jaszek Pøpiczski, Jaroslaus Czolowski, Theodricus Mroczkowski, Miroslaw Stopirka, Jaszek Streliczski, qui filium habuit Quileczki. Rota:

tako mi pomoʃzi bog yʃuanti +
iako to ʃuatczø ýʃze Dobrogoʃt
[kupil v] neprzimâczil kuninskich
kuprzedanu dzedzini iedno iako
liʃt ʃtaroʃczin mowi.