Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 13 Numer roty: 349
Nota: uxor domina nobilis domini Jure cum suo fratre Nicolao de Lubatowo in proximis terminis currentibus in Poznania in hunc modum:

takomi pomoʃzi
bog ýʃuanti + iako geczʃk dobrogoʃt czʃo mi
ranczil zaʃeʃczdzeʃant grziuen vmeý rancze
liʃt mal vroczicz tego mi nevroczil