Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 11 Numer roty: 343
— — — iurabit Laurencius in hunc modum:

Tako mi pomoʃzi bog + iako to ʃwatczø iako Wawrzinecz nemal nouego dzalu
ʃyanem mýmo ʃtare granicze.