Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 342
Dambrofski Nicolaÿ testes: primus Mirosek de Neproszewo, Woczech de Radwankowo, item Odoy Wanczkofski:

Czo ranil marcin iacuba to go ranil
na ʃwem dobrze (ani) iego poczantkem
ani nakrolewe drodze
Jaco Marczin moy ʃin ne kaʃal naʃoltiʃof
dom ani go ranil wfgego dome Jacom ne otpuʃczil micolieawi mecza czom go poʃziczil iego ʃzinu
za trzi groʃze