Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 341
Item advocatus Goslinensis iuraibit contra Andreeam de Bitkowo sic:

[Czo mø iadreý wrøczil ku ʃwemu ʃzączu]
Jaco mø iødrey wrøczil ku ʃwemu ʃøczu
wʃadzene