Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 339
Testes Vincencii de Carncowo iurabunt contra Jasconem:

Jaco Jaʃek przi jal wmø dzerzewa ʃamo trecz tako ʃdobrimi Jaco ʃam
aʃeʃcem kmot yʃedl gwaltem moczø
do mego mlina ywʃøl mego cloueka
yʃzelaʃa ... Czo clouek zabit pana vancenczef to
ne ʃmø wola ani rada