Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 333
Item idem Lodza contra Petrassium Sokolniczski: primus dominus Miroszco plebanus in Modrze, Jan de Magnis Gorzicz, item Przibignef Borofski in testimonium:

Jaco to ʃwacza Jaco Sczepn aneʃluboual
piotraʃzewi za zito za ʃcoda ani go
vʃzitka ma ... Tako Jacoʃm piotrʃazewi dal pienødze
wfczaʃz efgodziną [Jacoʃm ʃlubil]
(na) (ten) (dzen) (icoaʃmu) (ʃlubil) ... Jacom pritem bil jaco piotraʃz proʃzil
Sczepana bi mu te pienadze Schoval
czo mu ÿe [dal] bil dal

Rota
Stephanus solus iurabit contra Petrassium :
Rota
Plebanus in Lodza sic iurabit:
Rota