Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 332
Stephanus Lodza ducit testes contra Petrassium Solkolniczski: primus Andreas capellanus in Costrin, Nicolaus Sekireczski. Sic iurare debent, qui circa hoc fuerunt:

Jacom bil poʃlem ot maczka do Piotraʃza
Bi za placzene wʃzal dwadzeʃcze griwen (gotouich)
niʃz ktorø ʃkoda vczinil na ʃczeaana