Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1387 Pisarz: 4 Numer roty: 33
Albertus Copÿto ducit testes contra dominam Skorzina: primus Mikosz de Wenczkouicze qui fuit in presencia, item Andreas Medzwedz ibidem, item Kuba de Neproszewo, item Wenczek ibidem, item Johannes Jadviszicz de Hotusze, item Kyczka de Doueszino. Sic iurabit Mikosz, quia in presencia fuit.

<...>com przitem bil gdze Jaʃzek ʃlubil
<...>oczechoui ʃzaʃzcoda atemi trzech
<...>t ne. ...