Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 327
Wszegneff ducit testes cum filiastro contra Jasconem in Dupewo heredem: primus Petrassius Noszilinski, Wincencius Kniszinski, Pauel Welszinski, Mala Golanczefski, Jaszek Solaczski, Miroslaf Sekireczski:

Jaco to ʃwaczą
Jaco Jaʃzek mal wmowa
eʃz Jacuʃzem iʃz yego wolą ʃzedzal na yego
wolwarcze mimo [obeʃlane] obʃzilane