Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 326
Rotha domini Mroczkonis, subpincerne Poznaniensis, contra capitulum Poznaniense:

Tako mi pomoʃzi bog
ý ʃwanthi + iaco to ʃwaczimi Jako febronia dzerʃala tý kopcze ýpol
yeʃzora ʃpokogem [trzi dzeʃczi lat] poro
ʃprauem trzi deʃczi lat