Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 324
Item Sandziwogius Zaborofski contra Nicolaum de Splawe: primus item Jacobus plebanus in Lukowo, item Thomas plebanus in Chwalkowo, item Michael tezawrarius, item Chudziczszki podkone (!), item Sandziwogius Chwalantski, item Jaszek Oczosna:

... podkone ... Jaco to ʃwaczimi Jaco Sandziwoig
Trzimal zawori dzedzina za
trzi lata Amicolaý go negabal