Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 322
Martinus gladifer contra Boguchvelem debet iurare sic:

Jacoʃm neʃlubil
Boguchwaloui kmecza [pl] za placzicz
aniʃm poczøl placicz