Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 321
Item Msczignef ducit testes erga et adversus dominam Broszka: primus etc. Albertus Radwancofski, Segotha Czeraczski, Albertus Dimocefski, Caslaf, Tworzian Zascitofski, Vincencius Crestkofski. In testimonium a tercia feria post Nativitatem Marie pendet terminus, ut est iuris:

Czo poʃel zaial
Mczigneief Scot pane Broʃzke to
zaial na ʃwe zaʃtawe mimo ʃnamenite
copcze