Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1397 Pisarz: 10 Numer roty: 320
Item Dobrogostii testes contra Albertum, kmethonem de Chleuiski, sic iurabunt in testimonium:

Jaco to ʃwaczimi Jaco od Woczechowego
ogna ʃgorzalo dobrogoʃtowi za dwadzeiʃcze griwen