Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 10 Numer roty: 314
Item Siman iurare debet contra Miroszconem:

Jaco to ʃwaczø iaco yeʃt Marcin dal wolcze
pozagu dwa dzeʃzcze grziwen ati penadze
przi miroʃlawe oʃtali