Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 10 Numer roty: 311
Item Piotrek iurabit contra Martinum:

Jacom Marczinowi ne Raczil za
niyedną skodą