Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 9 Numer roty: 308
Petrasius Raskowsky ducit testes erga Margaretham conthoralem Szyban Thadra: item primus testes Johannes de Sczÿtnikÿ, item Paulus de Bÿlina, item Nicolaus de Poclatkÿ, item Drogoslaus Vitacofskÿ, item Hýmcza Govarzewskÿ, item ultimus et sextus Adam Govarzewskÿ: Rota:

Jako. Potraʃz Margorzacze. ʃaplaczÿl
yʃczÿnø yʃcodø ana. mu. lÿʃcza newro
czala.