Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 8 Numer roty: 305
Item Dasefky ducit testes contra Svanchonem rusticum: item primus Jan Ofczeklefzky, item Mirosslaus Swekockÿ, item Dobesslaus Swekocky, item Micola Swekockÿ, item Micolay Koscen, item Adam Koszczen. — Rotha:

Tako nam pomozi bog y ʃwati
Jakoʃmi pzritem bewli Jako abramy(wim) po
czantkem veʃʃwaʃe ranil gego bratha [Swa] Santoʃʃlafa