Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1396 Pisarz: 8 Numer roty: 303
Item Dashefký ducit contra Jacobum: primus Dobrost Geczkÿ, item Voczech Kusiczky, item Vincencius Meczefký:

Tako gim pomozi bog
Jako Jan
ne kazal [ʃvich] Jakuʃzovich kobil (...) ot
[ʃvich tegacz ot Swicz] thegnacz ʃwich ot ʃwich