Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1390 Pisarz: 8 Numer roty: 295
Jacussius ducit testes contra Czestkonem, item Petrus Kot sic iurabit ad testimonium:

ta crowa czʃo czeʃtkoui vcardzona
teÿ Jacuʃz vʃzitka nema