Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 7 Numer roty: 290
Iuramentum Ochne contra Vincencium Lodzski:

Jako mam ʃmimi dzeczmi (ʃkodi) [ʃkodi] ʃedm
dzeʃʃøt grziven i dve [ʃkodi] o vøczenczevo røcogemstwo. ...