Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 7 Numer roty: 289
Iuramentum Przibislai contra ministerialem:

Tako mi pomoʃz bog ÿʃwanthi + iaco ian
nevpominal mi ʃø ʃwego praua kedi wtoro
do podʃøthka ial ...