Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 7 Numer roty: 285
Testes Mathie Jad contra ministerialem: Borzislaus, Jacobus de Velzino, Simon Kÿcowskÿ, isti presentes fuernnt. Ad testimonium: Thomislaus de Przeczslave, Przespraw Sekirzeczskÿ, Petrus Golunskÿ. Primi tres sic iurabunt:

Jacoʃmi przitem bili iz bartek pozual iz maczka poziual. ÿednim. liʃtem. ...