Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 7 Numer roty: 284
Testes Stephani Scora: Lobesz wlodarius, Stassek fideiussor, item Petrus fideiussor, Blozeÿ Kicowsky, Nicolaus de Sandzino, Nicolaus de Przeborowo, Wlodarius sic iurabit:

Jako mi ʃø wanczlaw poclonil przeth
ʃwantim marczinem ýotoʃm gÿ vczan
dzal. ... Jako ʃmi viranczili [wanczkowa] wloda
rza ʃkot Vanczʃlaow przethʃwantim
marczinem. ...