Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 7 Numer roty: 281
brak łaciny

Jako to ʃuathczø iako zagarza zemʃkego ʃbega [n] nechoual ani ʃnim zil